مراسم غبارروبی از مزار شریف شهدا

ویژه برنامه غبار روبی از مزار شهدا به مناسبت چهل سالگی دفاع مقدس با حضور خانواده محترم شهدا و جمعی از مسئولین شهرستان در این آستان برگزار شد.

 

 

 

مراسم غبارروبی از مزار شریف شهدا مراسم غبارروبی از مزار شریف شهدا مراسم غبارروبی از مزار شریف شهدا مراسم غبارروبی از مزار شریف شهدا مراسم غبارروبی از مزار شریف شهدا