قرائت حدیث شریف کسا و دعای هفتم صحیفه سجادیه

قرائت حدیث_شریف_کسا و مرثیه سرایی با نوای حاج_احمد_نریمانی همراه با پخش_زنده در آستان مقدس حضرات سیدان الکریمان (ع) برگزار شد.