مراسم غبارروبی مزار شهدا آستان همزمان با ایام دهه فجر