حضور پرچم و خادمین حضرت ابالفضل(ع) و خادمین آستان مقدس سیدان الکریمان(ع) در بیمارستان امام حسین(ع)