میزبانی حضرت زینب بنت موسی بن جعفر(ع) از پرچم و خادمین حضرت اباالفضل(ع) و خادمین آستان مقدس سیدان الکریمان(ع)

تصویر