ویژه برنامه های روز عید غدیر خم با حضور پرشکوه مردم شهرستان برخوار