مراسم جزء خوانی ماه مبارک رمضان روز بیست و نهم همراه با مراسم قرعه کشی حضور