مراسم جزء خوانی بیست و هشتمین روز ماه مبارک رمضان 98