مراسم با شکوه جزخوانی قرآن کریم در روز سیزدهم ماه مبارک رمضان