مراسم جشن روز مبعث پیامبر رحمت ،با مدیحه سرایی مداح اهلبیت کربلایی محمد رحیمی

تصویر