غبار روبی حرم مطهر و گلزار شهدا با حضور مسئولین استانی و شهرستان