برگزاری دعای پر فیض کمیل در آستان یادبود شهید مرتضی زارع