مراسم گل افشاني و غبارروبي گلزار شهداي آستان مقدس سیدان الکریمان به مناسبت هفته بسیج