مراسم افتتاحیه هشتمین دوره مسابقات قرآن استانی دانش آموزان اصفهان